Polityka prywatności

Polityka Prywatnosci/ Ochrona danych osobowych

1.1.        Sprzedawca jest Administratorem danych osobowych przetwarzanych w systemie Sklepu internetowego.

1.2.        w każdym wypadku dotyczącym danych osobowych kontakt z Administratorem danych może odbywać się za pośrednictwem poczty tradycyjnej- na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w zakładce ‘Kontakt’, lub poczty elektronicznej kontakt@mintnation.pl

1.3.        W Sklepie Internetowym Sprzedawca przetwarza dane Użytkowników oraz osób niezarejesrtowanych (Klientów lub subskrybentów newslettera) w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych usług.

1.4.        Sprzedawca przetwarza:

1.4.1.     dane identyfikujące osobę (imię, nazwisko, NIP),

1.4.2.     dane kontaktowe (adres, nr telefonu),

1.4.3.     dane transakcyjne (miedze innimy nr rachunku bankowego w przypadku tej formy płatności).

1.5.        Sprzedawca przetwarza dane osobowe na podstawie:

1.5.1.     art. 6 ust. 1 lit. a RODO- w przypadku wyrażenia zgody na przedstawianie informacje handlowe dotyczące usług i produktów,

1.5.2.     art. 6 ust. 1 lit. b RODO- w celu realizacji zamówienia,

1.5.3.     art. 6 ust. 1 lit. c RODO- w przypadku konieczności wykonania obowiązku prawnego ciążącego na Sprzedawcy jako Administratorze danych (np. do celów podatkowych),

1.5.4.     art. 6 ust. 1 lit. f RODO- w celach reklamowych i statystycznych w związku z uzasadnionym interesem Administratora danych, zgodnie z obowiązującą polityką prywatności.

1.6.        Okres przechowywania danych osobowych jest uzależniony od podstawy na jakiej dane są przetwarzane. W przypadku:

1.6.1.     wyrażenia zgody - do momentu jej odwołania za pośrednictwem właściwego linku lub poczty email na adres kontakt@mintnation.pl

1.6.2.     realizacji zamówienia- przez okres jego realizacji lub najpóźniej do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń,

1.6.3.     wykonania obowiązku prawnego- przez okres wskazany we właściwych przepisach,

1.6.4.     uzasadnionego interesu Administratora- do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez podmiot danych.

1.7.        Odbiorcami danych osobowych są:

1.7.1.     Pracownicy Sprzedawcy,

1.7.2.     Podmioty zewnętrzne świadczące usługi outsourcingowe takie jak: poczta, kurier, faktoring, księgowość, czy wsparcie IT,

1.7.3.     Inni Administratorzy, np. PayU.pl,

1.8.        Sprzedawca nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim.

1.9.        Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedawcę przysługuje prawo:

  • żądania dostępu do swoich danych osobowych w tym uzyskania ich kopii,
  • ich sprostowania- w przypadku ich nieprawidłowości,
  • usunięcia- w przypadkach przewidzianych prawem,
  • żądania ograniczenia ich przetwarzania,
  • ich przenoszenia

1.10.      Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz cofnięcia zgody

1.11.      w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

1.12.      Dane osobowe podlegają profilowaniu w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów Sprzedawcy do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, zgodnie z polityką